Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Goodbye Jersey Girl

I'll never kiss your lips again,
or break your heart, as I say goodbye,
I'll say goodbye to Ruby's arms.

You've already found another soldier...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου