Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Doing the right thing

And they're making children
Everyone's in love
I just sit in silence
Let the pictures soak


Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Τετάρτες

Από Τετάρτη σε Τετάρτη, σαν μια βδομάδα


Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

L'hiverYes, I received your letter yesterday
About the time the door knob broke
When you asked me how I was doing
Or was that some kind of joke?
All these people that you mention
Yes, I know them, they're quite lame
I had to rearrange their faces
And give them all another name
Right now I can't read too good
Don't send me no more letters no
Not unless you mail them
From Desolation Row.