Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Doing the right thing

And they're making children
Everyone's in love
I just sit in silence
Let the pictures soak


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου