Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Where the cars go by...


Where the cars go by,
All the day and night,
Why don't you say,
What's so wrong tonight?
Pray for me,
Praying for the light,
Baby baby,
Let's go out tonight.

Where the lights all shine,
Like I knew they would,
Be mine all mine,
Baby I'll be kind.
Pray for me,
Praying for the light,
Baby baby,
Let's go out tonight.

I know a place,
Where everything's alright,
Alright,
Let's go out tonight.
Where the cars go by,
All the day and night...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου