Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

La notte
I feel like dying because I no longer love you
That's why I'm desperate
I wish I were old, my life's dedication to you over
I wish I no longer existed, because I can't love you
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου