Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Broken lives

There's an ugly crowd here beside me
They specialise in violations
Once they numbered only a handful
Grew out the ashes of what we had good


Our love hangs here beside us
From it's feet, twitching, desperate
The juice that splash our white boots
Now they're matted and confused
There'll be another ugly scene tonight
As we refuse to accept the obvious


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου