Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

A la recherche du temps de l'innocence

The Innocents (Jack Clayton, 1961)


We lay my love and I
beneath a weeping willow,
but now alone I lie
and weep beside the tree

Singing O Willow Waly by the tree that weeps with me,
singing O Willow Waly 'til my lover returns to me

We lay my love and I
beneath a weeping willow,
but now alone I lie
Oh Willow I die
Oh Willow I die...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου