Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Never give all the heart

So, you will not be near me when my light is low.

He that made this knows all the cost,
For he gave all his heart and lost.

(if your wish be to close me, i and
my life will shut very beautifully, suddenly)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου