Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Hang down your head for sorrow

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

La la laHere's to the ones who dream
Foolish as they may seem
Here's to the hearts that ache
Here's to the mess we make

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Le pont

Comme la vie est lente
et l'espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont, je demeure