Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

After the weekend

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Tonight..

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Your song
It's a little bit funny, this feeling inside
I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money, but boy if I did
I'd buy a big house where we both could live

So excuse me forgetting, but these things I do
See I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple, but now that it's done
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world

If I was a sculptor, but then again no
Or a girl who makes potions in a traveling show
I know it's not much, but it's the best I can do
My gift is my song, and this one's for you

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Les cicatrices parisiennes

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Smother

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Anyone