Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Et la lune finissait ivre

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

in a manner...

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Hang down your head for sorrow

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

La la laHere's to the ones who dream
Foolish as they may seem
Here's to the hearts that ache
Here's to the mess we make

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Le pont

Comme la vie est lente
et l'espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont, je demeureΔευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

After the weekend

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Tonight..

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Your song
It's a little bit funny, this feeling inside
I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money, but boy if I did
I'd buy a big house where we both could live

So excuse me forgetting, but these things I do
See I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple, but now that it's done
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world

If I was a sculptor, but then again no
Or a girl who makes potions in a traveling show
I know it's not much, but it's the best I can do
My gift is my song, and this one's for you

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Les cicatrices parisiennes

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Smother

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Anyone